OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Občianske združenie 2%

Prispevok 2%

                                     Ako poukázať % z dane z príjmov?


1. Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane týka sa tých osôb, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa a vypracovanie daňového priznania tieto osoby požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vzor tohto tlačiva prikladám v prílohe, súbor potvrdenie o zaplateni dane z prijmov ďalej je potrebné vyplniť Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane vzor tohto tlačiva s už predvyplnenými údajmi DC Podhorany posielam v prílohe vo formátoch .doc a .pdf, nechávam na výber, ktorý formát si osoba vyberie; súbor vyhlasenie DC Podhorany.doc a súbor vyhlasenie DC Podhorany.pdf k vyhlaseniu prikladám aj poučenie na vyplnenie; súbor v prílohe poucenie k vyhlaseniu obidve tlačivá (potvrdenie + vyhlásenie) odošle osoba na príslušný daňový úrad do 30.04.2016

Prilohy na stiahnutie:

Udaje pre darovanie

Vyhlasenie 2% 2015

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov

Poucenie k vyhlaseniu


 
2. V daňovom priznaní
týka sa tých osôb (fyzické alebo právnické), ktoré si podávajú sami daňové priznanie
poukázanie % z dane z príjmov sa uskutočňuje priamo v príslušnej časti daňového priznania
informácie potrebné k vyplneniu:
Obchodné meno (Názov) - Dart Club Podhorany
Právna forma - Občianske združenie
Adresa - Mechenice 138, 951 46 Podhorany
IČO -30854016


lehota na podanie daňového priznania je do 31.03.2016